کمیته فرهنگی

ردیف

کمیته فرهنگی

1

الهام رحیمی

2

راضیه نجات زاده

3

کوثر بازیار

4

زهرا توسلمند

5

طاهره صالحی زاده

6

مژگان نیک اقبالی

7

ناهید یعقوبیان

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433337242
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107