کمیته آموزشی و پژوهشی

ردیف

کمیته آموزشی و پژوهشی

1

الهام وحیدیان

2

الهام رحیمی

3

هاجر شکوهی

4

ناهید فرامرزی

5

طیبه نظری

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433337242
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107