کارشناسان مسئول واحد ها

 

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

مدرک تحصیلی

1

مسعود اسدپور

ستاد

فوق لیسانس

2

پریرخ سیاهپور

ستاد

 لیسانس

3

مهدی تباشیر

ستاد

فوق لیسانس

4

بهنام هوشیاری

معاونت آموزشی

کاردان کامپیوتر

5

علی جمال سیرت

ستاد

لیسانس

6

سعید نوری

ستاد

لیسانس

7

علی حسن احمدی پور

ستاد

فوق لیسانس

8

سحر علی پور

ستاد

فوق لیسانس

9

غلامرضا رستمی

بیمارستان امام سجاد

لیسانس

11

سحر راهبری

معاونت آموزشی

فوق لیسانس

12

الهام وحیدیان

معاونت آموزشی

لیسانس

13

وحید حبیبی

معاونت آموزشی

لیسانس

14

دیبا بهنام نژاد

معاونت درمان

لیسانس

15

احسان مرادی

معاونت دارو وغذا

لیسانس

16

سید عظیم چابکی

بیمارستان شهیدبهشتی

لیسانس

17

سید هادی موسوی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

لیسانس

19

سید ولی رسایی خواه

معاونت بهداشتی

لیسانس

20

آذر حکیمی نژاد

مرکزبهداشت شهیددامیده

لیسانس

21

صادق فاتح نسب

بیمارستان شهید رجایی یاسوج

لیسانس

22

روح اله حسینی

شبکه  بهداشت دنا

لیسانس

24

وحید شاهی سوق

شبکه  بهداشت دهدشت

لیسانس

25

عنایت خرم پیشه

بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت

لیسانس

26

سید عبدالحامد درویش پور

شبکه  بهداشت باشت

لیسانس

27

احسان اکابری

شبکه  بهداشت چرام

لیسانس

28

محمد گودرزی

شبکه بهداشت گچساران

لیسانس

29

پرویز فلسفی

بیمارستان شهیدرجایی گچساران

لیسانس

30

مسلم دردارنژاد

شبکه  بهداشت بهمئی

لیسانس

34

محمد موسوی شاد

بیمارستان شهید رجایی

لیسانس

 

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107