تماس با ما

تلفن واحد آمار:

07433337379

تلفن واحد فناوری اطلاعات:

07433337219

آدرس:

یاسوج، بلوار شهید مطهری، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ساختمان ستاد


آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107