سالنامه آماری معاونت پشتیبانی
 سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویراحمد سال (معاونت پشتیبانی)

7-17- تعدادکارکنان شاغل دردانشگاه علوم پزشکی برحسب گروه شغلی سال 1394

 نام شهرستان:  
 جمع:  
 پزشکان:  
 پیراپزشکان:  
کارکنان :  
   
آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107