تعداد داروخانه ها سال 1394

سالنامه آماری استان کهگیلویه و بویراحمد سال (معاونت دارو و غذا)

 تعداد داروخانه ها  سال 1394
 

شرح

جمع

دولتی

غیردولتی

دانشگاه علوم پزشکی

تامین اجتماعی

سایرنهادها و ارگانهای دولتی

خیریه

خصوصی

داروخانه

 

    
آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107