آزمایشگاه های تشخیص طبی

تعداد آزمایشگاه تشخیص طبی،داروخانه،موسسات تشخیصی درمانی هسته ای(پرتونگاری) ومراکزتوانبخشی سال 1394

 

شرح

جمع

دولتی

غیردولتی

دانشگاه علوم پزشکی

تامین اجتماعی

سایرنهادها و ارگانهای دولتی

خیریه

خصوصی

آزمایشگاه تشخیص طبی







موسسات تشخیصی درمانی هسته ای(پرتونگاری)







مراکزتوانبخشی









   
آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107