اداره آمار

معرفی:اداره آمار

اطلاعات و آمار به عنوان ابزارهای لازم در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها شناخته می­شود و برای نیل به این هدف جمع آوری داده، تحلیل آماری و برنامه‌ریزی مناسب از مولفه‌های ضروری آن به شمار می­روند. در ایران دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، همچنین نظام آماری کشور به‌عنوان تربیت کنندگان متخصصان آماری و بهره­گیری از آنها در دستگاه‌های دولتی و خصوصی هستند.

تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده در بخش‌های مختلف جامعه مستلزم داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است. با در نظر گرفتن این مهم، اداره ی آمار در راستای ارتقای کمی و کیفی آمارهای ثبتی فعالیت نموده و از این طریق سعی در ایجاد نظام داده ای جامع و با کیفیت در حوزه ی اطلاعات بهداشتی و درمانی دارد.

لازم به ذکر است که در حال حاضرعلاوه بر کارشناسان مشغول در واحد مذکور، مجموعه ای متشکل از 26 رابط آماری در شبکه ی بهداشت و درمان استان کهگیلویه و بویراحمد در حال همکاری با این واحد می باشند.

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107