معرفی مدیریت

معرفی مدیر:


مهندس علی حسن احمدی


وظایف مدیریت آمار و فناوری اطلاعات:

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107