واحد نرم افزار

معرفی مسئول:


نام و نام خانوادگی:

مدرک تحصیلی:

اطلاعات تماس

                         تلفن تماس: 33337371 - 074

                         فکس:         33337371 - 074

نحوه تقسیم بندی بررسی وانتخاب سیستم های نرم افزاری

واحد نرم افزار، فرآیند بررسی و تحلیل سیستمهای نرم افزاری واحدهای تابعه دانشگاه را در 4 مجموعه زیر تقسیم بندی نموده است:

1- سیستم های آموزشی، پژوهشی، کتابخانه و مجلات،امور دانشجویی، امور رفاه دانشجویان، انتخاب واحد و سایر مواردی که مربوط به دانشجویان و امور آموزشی وپژوهشی می باشد.

2- سیستمهای کارگزینی ، پرسنلی ، حقوق و دستمزد ، کارپردازی، انبار ، اموال و کلیه سیستمهای مرتبط به امورمالی.

3- سیستم اتوماسیون اداری و سیستم های وابسته به آن.

4- سیستم های اطلاعات بیمارستانی(HIS)

شرح وظایف:

- نظارت بر خرید و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز تمام واحدهای دانشگاه در جهت یکنواختی در نرم افزارهای مورد استفاده در تمام واحدها با درنظر گرفتن صرف و صلاح دانشگاه

- نیاز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف دانشگاه طی یک برنامه مدون

- آزمایش نرم افزارهای پایه ای به منظور اطمینان از صحت کارکرد آنها

- تهیه دستورالعمل های راهبری و نگهداری سیستم نرم افزاری

- همکاری و رفع اشکالات احتمالی که در جریان استفاده عملی از برنامه ها پیش می آید

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 7379 - 3333 - 074 و 7371-3333-074
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107