کارشناس امور بانوان

فتانه جهانبازیان

کارشناس مهندسی بهداشت محیط

کارشناس امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی

مدیر روابط عمومی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی

 

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433337242
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107