نمایندگان امور بانوان در واحد های تابعه

        *اسامی نمایندگان امور بانوان در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج*

ردیف

نام و نام خانوادگی

محل خدمت

1

مریم مرادی شیبانی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

2

الهام رحیمی

معاونت دانشجویی و فرهنگی

3

پروین باوی

بیمارستان بی بی حکیمه(ع) گچساران

4

کفایت نیکنام

شبکه بهداشت  و درمان شهرستان باشت

5

زینب باقرزاده

شبکه بهداشت  و درمان چرام

6

شراره قهرمانی

دانشکده پزشکی

7

اکرم حصاری پور

شبکه بهداشت  و درمان بهمئی

8

راضیه رسایی

شبکه بهداشت  و درمان کهگیلویه

9

پروین حسن پوری

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه

10

سیده زهرا پناهی

بیمارستان امام سجاد

11

راضیه براتی

بیمارستان شهید رجایی گچساران

12

منظر دلنواز پور

شبکه بهداشت و درمان  گچساران

13

فردوس رستگار

معاونت درمان

14

منیژه مبارکی

بیمارستان امام خمینی دهدشت

15

مهر افروز موسوی

شبکه بهداشت و درمان دنا

16

مهناز شهبازی

بیمارستان شهید رجایی

17

سیده زهرا  نظری

معاونت بهداشتی

18

مریم صیادی

شبکه بهداشت و درمان بویراحمد

19

مریم صفری

دانشکده پرستاری

20

میترا رفیعی بلداجی

بیمارستان شهید جلیل

21

ندا طاهری

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

22

زینب بختیاری

معاونت غذا و دارو

23

اعظم السادات توسلمند

معاونت تحقیقات و فناوری

24

عشرت رفیعی ده

شبکه بهداشت لنده

25

صدیقه خلقی فرد

معاونت آموزشی

                                                       

آدرس: یاسوج - بلوار مطهری - ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تلفن: 07433337242
تمامی حقوق این سایت متعلق به اداره ی امور بانوان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج است. @2107